Liên Hệ

Liên hệ trực tiếp

contact@takyo.vn

(+084) 028-3973.7777

Trụ sở chính

354 Bình Long, Phú Thọ Hoà,

Tân Phú, Hồ Chí Minh

Dịch vụ khách hàng

contact@takyo.vn

(+84) 028-3973.7777